pad: homeaccessoires › windmeter

Windmeter

Synoniemen: anemometer

Publicatie 25-03-2011 08:38 - Aangepast 25-03-2011 08:38

Een windmeter is een meetinstrument dat de windsnelheid kan meten. De windmeter die het meest gebruikt wordt, is de cup-anemometer. Een cup-anemometer bestaat uit drie halve bollen, die met stangetjes aan een draaibare as zijn bevestigd. De as staat ongeveer haaks op de richting van de te meten wind. De halve bollen zijn van binnen hol. Hoe harder het waait, hoe meer wind de bollen vangen en hoe sneller de anemometer ronddraait. Het aantal omwentelingen per tijdseenheid is nu te registreren met behulp van een dynamo. Met het verkregen elektrisch spanningssignaal kan op ieder moment de windsnelheid worden berekend.

windmeterHet molentje met halve bollen werd in 1846 geïntroduceerd door de Ierse astronoom Thomas Romney Robinson (1792-1882).

Uitlezing

Windsnelheid kan bij de meeste apparaten worden weergegeven in knopen, M.P.H. of meter/seconde.

Zelfbouw windmeter

Een eenvoudige manier om de windsnelheid te meten, is een voorwerp aan een touwtje in de wind hangen en kijken hoe groot de uitwijking van het touwtje is ten opzichte van de verticaal. Hoe harder het waait, hoe groter de uitwijking. Zulke windmeters worden deflectie-anemometers genoemd. Het idee voor deflectie-anemometers stamt reeds uit de 15e eeuw. Ook Leonardo Da Vinci heeft waarschijnlijk gebruik gemaakt van dit type windmeter.

Windkracht Beaufort

Bij weersverwachtingen wordt de sterkte van de wind vrijwel nooit uitgedrukt in een windsnelheid, maar in een windkracht. De windkrachtschaal is door Beaufort opgesteld. Hij schatte de windkracht aan de hand van windeffecten boven open water. Later zijn er ook kenmerken opgesteld voor het effect van de wind boven land, zoals het bewegen van takken in de wind. Pas toen het mogelijk werd de windsnelheid te meten, is de windkracht aan de windsnelheid gekoppeld. Tegenwoordig wordt de windkracht rechtstreeks bepaald uit de windsnelheid met gebruik van onderstaande tabel.

BeaufortBenamingKnopenSnelheid (m/s) ZeegangGolfhoogte (m)Schaal van Petersen
0 Windstil < 1 <0.2     Spiegelglad
1 Zwak 1 - 3 0,3 - 1,5 Vlak 0 Kleine golfjes. Zee heeft geschubd aanzien.
2 Zwak 4 - 6 1,6 - 3,3 Kabbelend 0 - 0,1 Kleine, korte, maar beter gevormde golven. Golven hebben glasachtig aanzicht.
3 Matig 7 - 10 3,4 - 5,4
Licht golvend 0,1 - 0,5 Kleine golven met brekende toppen en witte schuimkopjes.
4 Matig
11 - 16 5,5 - 7,9
Golvend 0,5 - 1,25 Kleine, langere golven en vrij veel witte schuimkoppen.
5 Vrij krachtig
17 - 21 8,0 - 10,7
Zee 1,25 - 2,5 Matige golven van veel grotere lengte. Opwaaiend schuim en overal witte schuimkoppen.
6 Krachtig 22 - 27 10,8 - 13,8
Aanschietende zee 2,5 - 4 Grotere golven. Overal brekende koppen. Witte schuimplekken. Veel opwaaiend schuim.
7 Hard 28 - 33 13,9 - 17,1
    Hogere golven. Wit schuim vormt strepen in richting van de wind. Overal brekende koppen. Veel opwaaiend schuim.
8 Stormachtig 34 - 40 17,2 - 20,7
Wilde zee 4 - 6 Matig hoge golven met aanmerkelijke kamlengte. Golftoppen waaien af en vormen goed gevormde schuimstrepen in richting van de wind.
9 Storm 41 - 47 20,8 - 24,4     Hoge golven met zware schuimstrepen. Rollers beginnen zich te vormen. Slecht zicht door verwaaid schuim.
10 Zware storm 48 - 55 24,5 - 28,4 Hoge zee 6 - 9 Zeer hoge golven met lange overstortende en schuimende golfkammen. Zware overslaande rollers. Grote oppervlakten schuim. Zee ziet wit van schuim. Verwaaid schuim vermindert het zicht.
11 zeer zware storm
56 - 63 28,5 - 32,6 Zeer hoge zee 9 - 14 Buitengewoon hoge golven. Zee geheel bedekt met lange schuimstrepen. De randen van de golfkammen verwaaien overal. Kleine schepen verliezen elkaar uit het zicht. Sterk verminderd zicht.
12 Orkaan > 63 > 32,6 Buitengewoon hoge en wilde zee > 14 Lucht vol schuim en verwaaid zeewater. Zee ziet volkomen wit door schuim. Het zicht op korte afstand is verdwenen.

Bekende merken

Bijna alle bekende merken van navigatie-apparatuur hebben windmeters in het assortiment, zoals Raymarine, Simrad, Nasa, etc.