pad: homeveiligheid › wat is solas?

Wat is SOLAS?

Publicatie 20-08-2010 14:45 - Aangepast 20-08-2010 15:49

SOLAS staat voor: "International Convention for the Safety of Life at Sea" en is het internationaal verdrag voor de beveiliging van mensenlevens op zee. SOLAS kwam in 1914 tot stand na de ramp met de Titanic in 1912. SOLAS valt sinds 1954 onder de Internationale Maritieme Organisatie (IMO) en is het belangrijkste internationale verdrag op het gebied van scheepsveiligheid.

SOLAS beschijft aan welke eisen zeegaande schepen moeten voldoen op het gebied van bijvoorbeeld uitrusting en bemanning, afhankelijk van het vaargebied.

SOLAS V

Op 1 juli 2002 werd nieuwe wetgeving van kracht met directe gevolgen voor pleziervaartuigen. Deze voorschriften zijn opgenomen in Hoofdstuk V van de ‘International Convention for the Safety of Life at Sea’, beter bekend als SOLAS V. SOLAS is grotendeels van toepassing op grote commerciële schepen, maar delen van Hoofdstuk V gelden voor alle schepen, inclusief recreatievaartuigen. Deze onderdelen zijn belangrijk om na te leven. Wie betrokken raakt bij een scheepvaartongeluk en zich niet heeft gehouden aan SOLAS V kan worden vervolgd.