pad: homezeilen › trailer sailer

Trailer sailer

Synoniemen: trailer sailor, trailerbare zeilboot, trailerboot

Publicatie 20-08-2010 10:54 - Aangepast 20-08-2010 20:52

Een trailer sailer is een zeilboot welke op een trailer achter de auto meegenomen kan worden. Op deze manier kan snel van vaarwater gewisseld worden en zijn Europese bestemmingen in een kortere periode mogelijk. Denk hierbij aan zeilen op de Middellandse zee tijdens een 3 weken durende zomervakantie. Via de snelwegen is het mogelijk om vanuit Nederland 2 dagen later met de boot in de Middellandse zee te liggen. Iets, wat via het water onmogelijk is.

In en uit het water

Zodra de boot te zwaar wordt of een vaste kiel heeft, kan deze niet meer met behulp van een helling te water worden gelaten, maar is een kraan nodig. Voor de levensduur van de trailer is te water laten met behulp van een kraan ook aan te raden bij zout water.

De procedure bij gebruik van een helling:

  • Verwijder de lichtinstallatie van de trailer.
  • Hang stootwillen (fenders) op aan de zijde waar de boot zo meteen op gaan afmeren.
  • Bind 2 landvasten aan voor en achterkant boot en laat deze door begeleider(s) op de steiger naast de helling vast houden.
  • Rij de trailer langzaam zo ver mogelijk het water in.
  • Laat de uitlaat van de auto niet het water raken.
  • Zorg voor een stevig blok hout om achter een achterwiel van de auto te leggen, zodat de combinatie niet het water in kan doorrollen.
  • Draai de lier van de trailer langzaam los en begeleid de boot van de trailer af.

Oprichten van de mast

Bij kleine zeilboten die gebruik gaan maken van de helling is vaak oprichten van de mast op de kant het makkelijkst. De overige delen (zoals giek en zeilen) kunnen op het water gedaan worden. Indien de mast te groot wordt, zal al snel gebruik moeten worden gemaakt van een aanwezige mast-kraan.

etap20 op trailerVeel trailerbare zeilboten zijn zodanig ontworpen, dat 2 volwassenen de mast zelfstandig (zonder extra hulp) kunnen plaatsen (denk hierbij aan bijvoorbeeld de Etap 20). Indien het plaatsen van de mast op het water gebeurd, zorg altijd dat de mast geborgd is met een lijn. Mocht de mast toch per ongeluk over boord vallen, kan hij toch nog geborgen worden.

Neem de tijd voor de verstaging. Een knik in de verstaging is zo gebeurd. Leg de mast in de mastvoet en borg deze. Een volwassenen loopt de mast vanuit de kuip ophoog, terwijl de andere volwassenen de voorstag vanaf het voordek begeleid. Op een bepaald moment kan de mast vanaf het voordek verticaal getrokken worden en vast worden gezet.

Achterlaten trailer

Een trailer is een kostbaar object. Een investering van 10.000 euro of meer is geen uitzondering. Daardoor zijn trailers diefstalgevoelig. Laat de trailer liefst op een afgesloten en bewaakt terrein achter. Denk hierbij op het haventerrein, camping, stalling, etc. Indien de trailer bij de auto blijft, koppel de combinatie aan elkaar en voorzie de trailer van een deugdelijk disselslot. Een extra kettingslot tussen bijv. lantaarnpaal en trailer kan geen kwaad. Tevens is parkeren onder een lantaarnpaal gunstig, omdat de combinatie s-avonds dan goed verlicht is.

Verwijder alle losse delen van de trailer en berg deze (indien beschikbare vrije ruimte het toestaat) in de kofferbak van het trekkend voertuig op. Denk hierbij aan de reserveband, lichtbak, neuswiel, etc.

Welke papieren zijn nodig in het buitenland?

Als u met uw trailer naar het buitenland gaat, moet u een aantal documenten niet vergeten.
Belangrijk is het geldige kentekenbewijs van de trailer. Laat het Overschrijvingsbewijs thuis bij de waardepapieren. Vergeet ook uw geldige (ondertekende) groene verzekeringskaart niet.

De trailer

Kentekenbewijs

Sinds 1 september 2003 moeten alle aanhangwagens met een maximummassa van meer dan 750 kg voorzien zijn van een kentekenbewijs zoals dat ook bij auto's het geval is. De meeste trailers komen voor deze regeling in aanmerking. Zodra een kentekenbewijs benodigd is, is een oplooprem ook vereist.

Bij de grens van 750 kg gaat het om het totaalgewicht en niet om wat de trailer leeg weegt. Dit totaalgewicht (maximummassa) is een optelsom van het gewicht van de lege trailer en het gewicht van wat er maximaal op mag worden meegenomen (laadvermogen).

Is een tailer (inclusief maximaal toegestaan laadvermogen) zwaarder dan 750 kg en heeft deze geen kentekenbewijs, dan zal die alsnog moeten worden aangevraagd. Hiervoor zijn onder meer tekeningen en rem schema's nodig. Helaas zijn die lang niet altijd eenvoudig te bemachtigen. De fabrikant kan failliet zijn gegaan of de medewerking is gering. Een trailer zonder kentekenbewijs kunt u daarom maar beter niet kopen.

Lengte

Op de openbare weg in Nederland mogen trailers niet langer zijn dan 12 m. Let wel, de lading mag maximaal 3,50 meter achter de as uitsteken. De genoemde 12 meter is dus enkel mogelijk bij een schamelwagen.

Vooral de lengte van de mast is bij een tailer met centrale (tandem-)as een probleem. In Nederland en Luxemburg is de maximale lengte 8 meter. In de praktijk blijkt dat een mast van 9 meter nog net kan. De meeste landen laten 10 meter toe, uitzonderingen zijn Engeland en Italië met 7,5 meter.

Auto en trailer mogen samen niet langer zijn dan 18 m.

hoogte

Voor de hoogte geldt een grens van 4 m.

breedte

Voor de breedte wordt in steeds meer landen 2,55 m aangehouden (beide inclusief lading). Op onverharde wegen geldt een maximale breedte van 2,20 meter.

Met name de breedte kan een rol spelen bij de keuze van de boot, want er zijn landen die andere grenzen stellen. Bijvoorbeeld: in Engeland: breedte trailer maximaal 2,30 meter. Raadpleeg zonodig de deskundigen van bijvoorbeeld de ANWB.

Een breedte tot 3 mtr is in sommige landen ook mogelijk, onder voorwaarden toestemming te krijgen. De wettelijk maximale breedte trailer in beladen toestand (ondeelbaar) bedraagt 3,00 meter en in onbeladen toestand 2,55 meter. De bepalende factor voor breedte is de rijvakbreedte van de weg. Zodra de lading op het naastgelegen rijvak komt, dienen extra voorzorgsmaatregelen te worden genomen. Neem vooraf contact op met alle desbetreffende wegbeheerders om toestemming te krijgen.

LET OP: Dit kan per land verschillen. Verstandiger is om een maximale breedte van 2,55 meter aan te houden. De Duitse politie meet breedte regelmatig na.

trailer-catamaran.jpgEen andere optie is om de boot scheef op de trailer te plaatsen. Op die manier is het soms mogelijk om een grotere breedte te traileren.

De foto toont een catamaran met een drijver hoog en de andere drijver laag op de trailer. Hierdoor kan deze cataman gewoon op de weg, zonder bijzondere maatregelen. Deze methode werkt niet alleen bij catamarans, maar kan bijvoorbeeld ook worden toegepast bij kajuitjachten met een ophaalbare kiel.

Bij het te water laten is veelal met deze methode een kraan nodig. Al zijn er ook luxe trailers die ter plaatse de boot recht kunnen kantelen. Dit maakt het te water laten makkelijker, maar het gewicht van de trailer neemt daardoor wel toe.

Uitsteken ondeelbare lading in de lengte

Overdag: Bij meer dan 1 meter uitsteken van ondeelbare lading, dient deze gemarkeerd zijn door een vierkant bord van 50 x 50 cm met witte en reflecterende rode diagonale strepen van 7,5 cm breedte.

's Nachts: In de nacht moet een rode lantaarn op het bord gevoerd worden.

Zicht naar achteren

Wettelijk verplicht is een gedefinieerd goed zicht via de achteruitkijkspiegels. Zeilboten staan meestal zo hoog op de trailer dat men er via de normaal aanwezige auto zijspiegels onderdoor kan kijken. Voor de overigen zijn, net als bij caravans, opzetspiegels nodig.

Rijbewijs

Een manier om te weten te komen of BE (E is het aanhanger rijbewijs) nodig is, is gebruik te maken van onderstaande vragenlijst:

Vraag 1: Is de toegestane maximum massa van de aanhanger meer dan 750kg?
Ja => ga door naar vraag 2
Nee => Rijbewijs B

Vraag 2: Is de toegestane maximum massa van de aanhanger meer dan het ledig gewicht van het trekkende voertuig?
Ja => Rijbewijs BE
Nee => ga door naar vraag 3

Vraag 3: Is de toegestane maximum massa van de auto + aanhanger meer dan 3500kg.
Ja => Rijbewijs BE
Nee => Rijbewijs B

Snelheid in diverse landen

Denemarken, Italië en Spanje 70 km/u  
Nederland, Duitsland, Engeland en Kroatië 80 km/u  
Luxemburg autosnelweg: 90 km/u overige wegen: 75 km/u
België autosnelweg: 120 km/u overige wegen: 90 km/u
Frankrijk tolweg: 130 km/u Route National: 90km/u

 

Controleer voor aanvang van de reis altijd de maximaal toegestane snelheid van betreffend land. Maximale snelheid met aanhangers veranderen nog wel eens.