pad: homealgemeen › romp

Romp

Synoniemen: bak, scheepsromp, scheepshol, spant

Publicatie 25-03-2011 14:22 - Aangepast 25-03-2011 14:22

De romp is het casco van een schip. Het onderwaterschip is het deel van de romp onder de waterlijn.

De vorm van de romp hangt zeer nauw samen met de functie van een schip. Snelle schepen hebben een slanke vorm terwijl vrachtschepen (langzame schepen) breder zijn voor het vervoeren van lading.

De romp is te verdelen in voor- en achter steven die bij de kiel bijeen komen. De voorsteven wordt de boeg genoemd en de achtersteven de spiegel, soms ook wel het hek.

Er bestaan verschillende typen scheepsrompen waarbij enkelrompsschepen het meest voorkomen:

 • Waterverplaatsende romp.
  • Enkelrompsschip (Engels: Monohull)
  • Meerrompsschip (Engels: Multi Hull); Catamaran, Trimaran, Small Waterplane Area Twin Hull (SWATH).
 • Halfplanerende romp.
 • Planerende romp.
 • Draagvleugelboot.
 • Lucht; Luchtkussenvaartuig, Grondeffectschip.

De rompvorm van een schip is de vorm van de romp. Deze wordt meestal afgebeeld als een dwarsdoorsnede ter hoogte van kiel of midzwaard. Er zijn vele rompvormen te onderscheiden, waarbij de hoofdgroep bestaat uit:

 • Rondspant
 • S-spant
 • Knikspant

---
*) Spant

 • In het taalgebruik ook wel verward met rompvormen: knikspant, rondspant, s-spant.
 • De spanten van een schip zorgen voor het dwarsscheepse verband van de romp en vormen "de ribbenkast". Spanten worden op regelmatige onderlinge afstand op de kiel geplaatst. Nabij het middenschip hebben spanten meestal min of meer een U-vorm. In de richting van de voorsteven verloopt dit geleidelijk naar een V-vorm. In de richting achtersteven krijgt de spantvorm vaak min of meer de vorm van een wijnglas.