pad: homeveiligheid › eprib

Eprib

Synoniemen: noodbaken, noodradiobaken, radiobaken

Publicatie 01-08-2010 23:20 - Aangepast 23-03-2011 19:19

Epirb (Emergency Position Indicating Radio Beacon – voor maritieme gebruikers), onderdeel van het GMDSS (Global Maritime Distress and Safety System), is een noodradiobaken voor wereldwijde alarmering, inclusief de poolgebieden, via het COSPAS/SARSAT systeem. Via het noodradiobaken wordt tevens, indien een GPS ontvanger in Epirb aanwezig is, de GPS positie van de Epirb doorgegeven aan het RCC (Rescue Coordination Centre).

Einde ondersteuning 121,5/243 MHz noodradiobakens

Er zijn meerdere frequenties in gebruik (geweest) voor noodradiobakens. Deze zijn:

  • 121,5 MHz en 243 MHz
  • 406 MHz

Per 1 februari 2009 worden de frequenties 121,5 MHz en 243 MHz ten behoeve van  Epirb niet meer ondersteund. Dit betekent dat bakens, die uitsluiten werken op de 121,5 of 243 MHz, vanaf die datum niet meer geschikt zijn om te worden gebruikt als noodradiobaken.

Vanaf 1 februari 2009 worden alleen nog de signalen van 406 MHz noodradiobakens wereldwijd door de satellieten ondersteund.

Satellieten

Eprib

Cospas-sarsat is een internationaal zoek- en reddingssysteem gebaseerd op satellieten. Het is opgericht door Canada, Frankrijk, Amerika en Rusland. Deze vier landen hielpen mee bij de ontwikkeling van de Epirb, werkend op een frequentie van 406 MHz en ontworpen door GMDSS zelf om te kunnen werken via het Cospas-sarsat systeem. De automatisch activerende Epirb's zijn nu vereist op  SOLAS (Safety of Life at Sea) schepen, commerciële vissersboten en alle passagiersschepen. Ze zijn ontworpen om een identificatie en positie van het schip door te zenden naar een RCC. Met behulp van de geïntegreerde GPS module stuurt de Epirb elke 25 minuten een positie update.

Voordelen van de 406 MHz EPIRB boven de oudere analoge Epirb's (121,5/243 MHz) is het wereldwijde bereik en een nauwkeurigheid van 5 km. Tevens wordt het noodsignaal gecodeerd en zendt het speciale Search and Rescue informatie mee naar de kustwacht. Zo zendt het onder andere het land van registratie mee. Hierdoor zal het opwekken van valse meldingen worden verkleind. Een speciale transmitter is geintegreerd in het ontwerp. Hierdoor is het mogelijk voor de reddingsmensen om het baken makkelijker te lokaliseren.

Registreren Epirb

Het is voor gebruikers van noodradiobakens van levensbelang dat de gegevens goed worden geregistreerd. De gegevens moeten worden geactualiseerd bij bijvoorbeeld verkoop van het baken of het object waarop het baken wordt gebruikt, verhuizing eigenaar, omvlagging, etc.

Testen Epirb

Een Epirb kan worden getest door middel van de zelftest-functie in het apparaat. Een Epirb kan ook getest worden in een speciaal daarvoor ontworpen container. Deze is zo ontworpen om ontvangst door de satelliet te voorkomen. Testen van een Epirb door het te laten stralen buiten een dergelijke container is illegaal.

Vervanging van de batterij

Epirb's maken gebruik van een speciaal type lithium batterij ontworpen voor langdurig lage stroomverbruik. Batterijen moeten worden vervangen voor de vervaldatum, vermeld op het etiket. De nieuwe batterij moet van het juiste type zijn, zoals voorgeschreven door de fabrikant. Als de vervangende batterij niet het juiste type is, zal de Epirb op zijn minst niet de vermelde levensduur halen.

Afvoeren Epirb

Houd bij vervanging van uw noodradiobaken wel rekening met de volgende zaken:

  • Deponeer uw oude noodradiobaken nooit bij het grof vuil. Dit heeft al vele valse alarmeringen tot gevolg gehad.
  • Lever uw oude noodradiobaken in bij een leverancier. Deze kan het baken op verantwoorde wijze afvoeren.
  • Verwijder de batterij uit het oude noodradiobaken en lever deze in bij het chemisch afvaldepot, of verzoek de leverancier dit te verzorgen.

Boete

Bij een valse activering van de Epirb is de kans op een forse boete aanwezig. In Amerika verwijst de US Coast Guard valse activering van een Epirb (bijvoorbeeld als een hoax, door grove nalatigheid, onvoorzichtigheid of verkeerde opslag en verwerking) door naar de Federal Communications Commission. De FCC kan vervolgens op basis van bewijsmateriaal dat door de kustwacht is verzameld, een boete van vele duizenden dollars opleggen.