pad: home › copyright

Copyright

Alle (intellectuele) eigendomsrechten met betrekking tot Shipnavigator en het logo van Shipnavigator.com en Shipnavigator.mobi waaronder in ieder geval worden begrepen de merkrechten, berusten uitsluitend bij Shipnavigator. Shipnavigator behoudt zich deze rechten uitdrukkelijk voor.

Auteurs- & Databankenrecht

Op deze site rust auteurs- en databankenrecht. Als bezoeker van deze website ga je akkoord met deze voorwaarden.

De (auteurs-)rechten met betrekking tot het format, layout en de inhoud van deze website (de daarin opgenomen gegevens, afbeeldingen, geluiden, teksten en andere informatie) berustend uitsluitend bij Shipnavigator. De inhoud van deze website mag alleen worden gebruikt voor persoonlijk gebruik. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Shipnavigator redactie is het onder meer NIET TOEGESTAAN de inhoud van deze website, of enig onderdeel daarvan, door te sturen, te verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, behalve voor zover strikt noodzakelijk is voor het gebruiken van deze website.

Shipnavigator heeft het recht, doch niet de plicht, om de toegang tot informatie te onthouden dan wel om informatie van deze website te verwijderen indien er, naar het uitsluitend oordeel van Shipnavigator sprake is van (mogelijke) inbreuk op rechten van derden.

Shipnavigator heeft tevens het recht om - tenzij anders overeengekomen met de auteur - ingezonden materiaal in te korten en/of aan te passen. Dit geldt voor tekst-, muziek- en beeldmateriaal.