pad: homeelectronica › atis

ATIS

Publicatie 20-08-2010 20:26 - Aangepast 19-03-2011 17:32

Het gebruik van marifoons en portofoons voorzien ATIS (Automatic Transmitter Identification System) is verplicht op de binnenwateren van de landen die de Regionale Overeenkomst betreffende de radiodienst op de binnenwateren hebben ondertekend te Bazel (Zwitserland) op 6 april 2000. Het betreft de landen: Nederland, Frankrijk, Belgie, Luxemburg, Duitsland, Zwitserland en Oosterijk.

Het ATIS-signaal wordt automatisch uitgezonden op alle kanalen nadat de zendknop is losgelaten. Bij lange uitzendingen wordt het ATIS-signaal om de vijf minuten meegezonden.

Verkeersbegeleidingssystemen op bruggen, sluizen en havenmeesters kunnen met behulp van ATIS zien door wie zij worden opgeroepen. Ook in het geval van storingen en calamiteiten kan met behulp van ATIS de identificatie en locatie van een schip eenvoudiger gevonden worden. En uiteraard ook bij misbruik.

Aanschaf

Bij aanschaf van een nieuwe / 2e hands marifoon of portofoon moet de ATIS-code geprogrammeerd worden. De eerste maal kan dit veelal zelf worden gedaan. Gaat het mis of is er reeds een ATIS code in het apparaat, dan kan deze vaak alleen nog door de leverancier herprogrammeerd worden.

Agentschap Telecom en vergunning

Na behalen van examen basiscertificaat Marifonie ontvangt de geslaagde van Agentschap Telecom de ATIS code. De ATIS code staat op het registratiebewijs of de vergunning. Via de website van Agentschap Telecom moet aan de ATIS code (2 letters en 4 cijfers) o.a. de boot-gegevens worden toegevoegd, zoals scheepsnaam.

Controleren aanwezigheid ATIS

Niet alle marifoons en/of portofoons hebben ATIS. Apparatuur van voor 1996 hoeft geen ATIS te hebben, maar ook apparatuur die niet voor de Europese markt bedoeld is, heeft veelal geen ATIS.

Sommige oude marifoons zijn omgebouwd en sommige niet. Hierbij is ATIS later toegevoegd. Bijvoorbeeld de Shipmate 8100 was standaard zonder ATIS. Echter, met een extra printplaatje was deze te voorzien van ATIS. Door de oude marifoon open te maken en te zoeken naar een extra aangebracht printplaatje (soms voorzien van een tiental draadjes waarmee de code wordt geprogrammeerd) kan gecontroleerd worden of ATIS aanwezig is.

Een makkelijkere manier om te testen is met behulp van een 2e marifoon of scanner. Luister uit op een bijvoorbeeld kanaal 77 en druk op de zendknop (PTT - push to talk) van de te testen marifoon. Klikt er na loslaten zendknop een digitale riddel, dan is de marifoon voorzien van ATIS.

Een minder makkelijke manier is te testen of na loslaten zendknop de marifoon nog ongeveer 1/3 seconde door blijft zenden. Is dit het geval, dan is de kans groot dat er ATIS in zit. Door met een voltmeter te meten op de accu-polen, is het afvallen van de zender zichtbaar te maken.

Juiste ATIS code

Om de ATIS code te verifieren, kan je het een meldpost oproepen (juist kanaal selecteren) en om een ATIS check vragen: 'Meldpost ... voor ATIS test, over'. De meldpost geeft per omgaande (mits het niet te druk is): 'PB1234, ontvangst luid en duidelijk te horen'. Bij geen reactie van de meldpost, wacht 10 minuten en probeer nogmaals.